Topení

Provádíme veškeré montážní práce a výměny v systémech rozvodu topení. Rovněž nabízíme kompletní rekonstrukce rozvodných systémů topení. Nabízíme vyhotovení návrhu a kompletní projektové dokumentace k systémům rozvodu topení. Provádíme instalace veškerého vybavení kotelen, to znamená nejen samotných kotlů, ale i rozdělovačů, zásobníků, akumulačních nádob, úpraven vody a expanzomatů.

Nabízíme také instalaci automatického dopouštění topných systémů a další práce, které jsou nezbytné pro optimální fungování kotelen.

Pro jednotlivce i firmy

Majitelům rodinných domů, průmyslových objektů, komerčních a dalších budov, stejně tak kotelen a stanic větších výkonů, nabízíme provedení rozvodů topení. Při realizaci rozvodů topení používáme trubky měděné, plastové i železné, podle daných podmínek a požadavků klienta. Specializujeme se také na podlahové vytápění a alternativní zdroje tepla, jako jsou tepelná čerpadla a sluneční kolektory.

Majitelům a obyvatelům domů, bytů a dalších objektů, ale i stavebním, realitním a jiným  společnostem, nabízíme dodávky a montáže topných systémů s kotli. Tuto činnost provádíme od výměny stávajícího kotle až po komplexní služby při rekonstrukci topení a topných systémů.

Nabízíme také kompletní rekonstrukce kotelen, výměníkových a boilerových stanic. Majitelům kotelen, výměníkových a boilerových stanic nabízíme také provozování a údržbu těchto zařízení.

Přehled našich služeb v oblasti topení:

  • kompletní montáže rozvodů topení vč. podlahového vytápění do nově postavených nebo rekonstruovaných rodinných domů či komerčních budov a jiných objektů.
  • kompletní rekonstrukce topných systémů.
  • vyhotovení návrhu a kompletní projektové dokumentace k systémům topení.
Objednávky a poptávky přijímáme na telefonu +420 776 628 888, na e-mailu info@fpinstal.cz nebo prostřednictvím formuláře. Ve všech případech přijímáme objednávky 24 hodin denně – 7 dní v týdnu.

Opravujeme všechny značky kotlů