Nabízíme provedení drobných montáží a výměn v systémech rozvodů plynu, ale i kompletní rekonstrukce systémů rozvodu plynu. Zájemcům vytvoříme nejprve návrh a kompletní projektovou dokumentaci k systému rozvodu plynu.

K našim dalším službám v oblasti rozvodů plynu a plynového potrubí patří vyhledávání a posuzování závad. Poté následuje oprava, nebo v případě potřeby výměna potrubí. Po dokončení oprav následuje výměna a připojení plynových spotřebičů. Majitelům nových nebo rekonstruovaných rodinných domů i jiných objektů nabízíme provedení plynofikace daného objektu.

Instalace včetně revize

Po každé dokončené práci následuje revizní zkouška plynoinstalace a zákazníkovi je plynový systém předán na základě předávacích protokolů.

Přehled našich plynařských prací:

  • montáže plynových kotlů
  • kompletní rozvody plynu a napojení na plynové spotřebiče
  • při montáži plynových rozvodů používáme ocelové, měděné i plastové trubky
  • nabízíme provádění záručního i pozáručního servisu a revizí plynových kotlů všech značek
Objednávky a poptávky přijímáme na telefonu +420 776 628 888, na e-mailu info@fpinstal.cz nebo prostřednictvím formuláře. Ve všech případech přijímáme objednávky 24 hodin denně – 7 dní v týdnu.

Opravujeme všechny značky kotlů