Ochrana os. údajů

Veškeré osobní údaje získané prostřednictvím těchto stránek evidujeme pouze pro potřeby kontaktování zákazníka po jeho podnětu. V případě, že již zákazník nechce být námi kontaktován, nechť se nám ozve na e-mail: info@fpinstal.cz pro vymazaní veškerých kontaktních záznamů.

Opravujeme všechny značky kotlů